Služby zákazníkom


TEBIT s.r.o. poskytuje kompletný sortiment servisných a reklamačných služieb, ktoré je možné využívať počas celej doby životnosti zakúpeného produktu.


Servisné služby

Záručný servis
Pozáručný servis
Inštalačné služby
Doplnkové služby

Reklamácie

Reklamačný poriadok
Skrátená verzia zákonov pre uplatnenie a vybavenie reklamácie

Dokumenty

Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon z 2.marca 2004 (mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zb.OZ)
Zákon č.634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa